Digitala verktyg

Behovet av digitala verktyg för att stötta förtroendevalda och värva medlemmar blev en av de stora frågorna under debatten på temat ”Facklig styrka” på kongressens tredje dag.

Många ombud pratade om vikten av att kunna värva medlemmar enkelt med hjälp av digitala verktyg i stället för att använda pappersblanketter. Kongressen röstade också igenom en motion om att införa en ”smidig digital lösning” för medlemsvärvning.

Ombud talade också om vikten av stöd och gemenskap mellan förtroendevalda. Flera vittnade om att engagemanget som väcks när förtroendevalda går fackliga utbildningar mattas av när de kommer tillbaka till arbetsplatsen. Många argumenterade för att Handels skulle ta fram en digital plattform där förtroendevalda kunde utbyta erfarenheter och hjälpa varandra.

-  Det handlar om att få stöd och ork att fortsätta sin fackliga kamp, att veta att det finns andra på liknande butiker eller arbetsplatser som också kämpar, sa Anton Hero, ombud från avdelningen i Luleå.

Motionärer efterlyste särskilda klubbwebbar, fackliga forum och andra digitala plattformar. Förbundsstyrelsen hänvisade dock till att det pågår en utveckling av Mina sidor på handels.se och att avdelningarna redan har digitala hjälpmedel. De fick gehör av kongressombuden som avslog motionerna.

Vikten av information på flera språk och mer facklig tid var också uppe till debatt, liksom slopad maxgräns för antalet medlemmar i allmänna klubbar och branschklubbar. Den senare motionen avslogs dock.

Ombuden lyfte också problemen med att få komma in på arbetsplatser för att prata med medlemmar. Kongressen beslutade att Handels ska jobba med frågan och förstärkte det genom att lyfta in det i handlingsprogrammet ”Facklig styrka”.