Varsel och konflikt

Om jag är medlem i Handels, men arbetar på ett annat förbunds område och jag blir uttagen i strejk. Vart ska jag vända mig?

När du är uttagen i strejk på ett annat förbunds avtalsområde, får du konfliktersättning genom Handels. Du ska därför ta kontakt med din Handelsavdelning. Din avdelning hjälper dig med konfliktanmälan och hur du fyller i dina uppgifter via mina-sidor på handels.se för att få rätt ersättning.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Måste jag anmäla mig till arbetsförmedlingen om jag är uttagen i strejk?

Ja, det måste du. Alla medlemmar som är indragna i konflikten är skyldiga att söka arbete under tiden de strejkar. Därför måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen på en gång konflikten inträffar. Bäst är det om ni gör en gemensam anmälan för hela arbetsplatsen. Din avdelning kan hjälpa dig och dina arbetskamrater att fylla i en sådan anmälan.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Vår butik är uttagen i strejk. Där har vi en tjej som jobbar 19 timmar på kontoret och 15 timmar i butiken. Hur blir det med hennes arbete under konflikten?

De arbetsuppgifter hon har, som även utförs av Handels medlemmar, får hon inte utföra. Däremot får hon utföra sina kontorssysslor om dessa ligger inom något annat förbunds avtalsområde, till exempel fackförbundet Unionens område.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Min arbetsplats är uttagen i strejk men jag är medlem i ett annat fackförbund. Vad gäller för mig?

Om dina ordinarie arbetsuppgifter omfattas av Handels kollektivavtal och berörs av konflikten tas även du ut i strejk. Vad du ska tänka på i det här läget är att du ska ansöka om konfliktersättning hos ditt nuvarande förbund, inte Handels.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Jag har bokat semester samtidigt som det blir strejk på min arbetsplats. Vad händer nu?

Du kan ta ut din semester precis som planerat. Notera bara på ditt konfliktkort vilka dagar du har semester eftersom arbetsgivaren betalar ut din semesterlön som vanligt.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Varför måste vi vänta? Är det inte bara att börja strejka?

Innan man kan börja strejka måste man, det vill säga förbundet, lägga ett varsel om stridsåtgärd där förbundet talar om för arbetsgivaren vad man tänker göra. Det måste göras minst sju arbetsdagar innan konflikten kan träda i kraft (tiden beräknas från den dag arbetsgivaren tagit emot varselbrevet). Lördag, söndag samt allmänna helgdagar räknas inte som arbetsdagar, vilket innebär att varseltiden i praktiken blir minst nio dagar.

Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om varsel.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Jag har hört att man måste ha varit medlem i Handels minst tre månader för att kunna få konfliktersättning. Stämmer det?

Det har funnits en sådan regel tidigare men den har vi tagit bort för att ingen ska råka bli utan ersättning - till exempel när någon just börjat sitt första jobb. Viktigast i det här fallet är att hen gjort en inträdesansökan, antingen via handels.se eller avdelningen, och betalat sin medlemsavgift innan konflikten bryter ut.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Min arbetsplats har tagits ut i strejk. Hur gör jag för att få ersättning från facket om jag inte får någon lön från arbetsgivaren?

Är du medlem i Handels och tas ut i en konflikt har du rätt till konfliktersättning. Vid ett varsel kommer en representant från Handels ut till din arbetsplats och berättar vad som gäller och hjälper er med att fylla i en konfliktanmälan. När konflikten pågår fyller du i ett konfliktkort via din medlemsinloggning på handels.se med uppgifter om de dagar eller timmar du skulle ha arbetat. Dina uppgifter ligger sedan, tillsammans med dina inkomstuppgifter, till grund för den ersättning som betalas ut. Så tänk på att uppdatera dina uppgifter innan en konflikt bryter ut.

Uppdaterad den 15 februari 2017

Jag är inte med i facket. Vad händer om det blir strejk på min arbetsplats?

Om det blir strejk på en arbetsplats är det bästa att vara medlem. Oavsett om det är en strejk vi varslat om eller om arbetsgivaren stänger igen arbetsplatsen, så kallad lock-out, får de som är medlemmar i facket konfliktersättning för den lön arbetsgivaren inte betalar ut. Är man däremot inte medlem har man inte rätt till någon ersättning.

Uppdaterad den 15 februari 2017
Publicerad: 15 februari 2017