Hur kan Handels kräva höjda lägstalöner nu när så många ungdomar går arbetslösa. Är det inte bättre att de får ett jobb med lägre lön?

Vi vill inte vara med om att skapa en låglönebransch – tvärtom – vi vill utveckla den. Forskning visar att företagens benägenhet att vilja anställa inte ökar för att prislappen på ung arbetskraft sänks. Handels för en solidarisk lönepolitik där vi vill att alla ska ha en lön man kan leva på. Lika lön för likvärdigt arbete gäller även för ungdomar. Det är därför vi ställer samma krav för de som tjänar minst.

Fler vanliga frågor.