Lägstalönerna

 • Är det inte bättre att unga får jobb till en lägre lön än att de inte får jobb alls?

  När arbetsgivaravgiften sänktes för företag som anställer personer under 26 år, ledde det inte till någon minskning av ungdomsarbetslösheten. Andelen unga anställda har tvärtom minskat något sedan reformen infördes.

  Lägre lönekostnader leder alltså inte till att fler unga får anställning. Däremot blir vinsterna för företagen högre.

  Uppdaterad den 11 mars 2016
 • Hur kan Handels kräva höjda lägstalöner nu när så många ungdomar går arbetslösa. Är det inte bättre att de får ett jobb med lägre lön?

  Vi vill inte vara med om att skapa en låglönebransch – tvärtom – vi vill utveckla den. Forskning visar att företagens benägenhet att vilja anställa inte ökar för att prislappen på ung arbetskraft sänks. Handels för en solidarisk lönepolitik där vi vill att alla ska ha en lön man kan leva på. Lika lön för likvärdigt arbete gäller även för ungdomar. Det är därför vi ställer samma krav för de som tjänar minst.

  Uppdaterad den 11 mars 2016
Uppdaterad: 10 mars 2016