Handels stöttar HRF!

Hotell- och restaurangfacket har vårt fulla stöd i sina förhandlingar med Visita.

HRF slåss, precis som vi har gjort i våra förhandlingar, för att sätta stopp för hyvlingen av arbetstider och få till rejäla satsningar på lågavlönade. Handels lyckades förhandla bort otyget med att hyvla från en dag till en annan. Nu krävs det omställningstid. Vi lyckades också få till en låglönesatsning. Vi hoppas att även Visita tar sitt ansvar för trygga jobb och anständiga löner. Det måste bli samma ordning och reda i våra kvinnodominerade branscher som i andra branscher. Allt annat är ovärdigt svensk arbetsmarknad 2017.

Elisabeth Brandt Ygeman, 2:e vice ordförande, Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Linda Palmetzhofer, 1:e vice ordförande, Handelsanställdas förbund

#slutahyvla #avtal2017 #tryggajobb #schystajobb