Avtalsnytt 7 april - Avtalsrörelsen fortsätter

Vi fortsätter förhandla om nya avtal. På tur står förhandlingar om nya avtal för dig som jobbar i kooperativ butik, stormarknad och lager. Nästa vecka  kommer vi dessutom att lämna över våra avtalskrav för frisörer till arbetsgivarna. Handels har även varslat om sympatiåtgärder med Hotell- och restaurangfacket.

Läs mer här