Avtal klart för kooperativa tjänstemän

 6,5 procent på tre år med avsättning till pension, individgaranti, och kortare intjänande till föräldralön. Det blev resultatet av förhandlingarna med Arbetsgivarföreningen KFO om ett nytt avtal för kooperativa tjänstemän.

 Länk till avtalet i korthet.