Avtal klart för anställda SSU-distriktsombudsmän

2017-11-19

Vi har kommit överens med Socialdemokratiska ungdomsrörelsens arbetsgivarorganisation (SUA) om nytt 3-årigt avtal för anställda distriktsombudsmän som ger löneökning med totalt 6,5 % på tre årfördelat på 2,0% år ett, 2,0% år två och 2,5% år tre. Vi har fått avtal med garanterade löneökningar och ökad trygghet för den enskilde.

Här hittar du avtalet i korthet