Avtal klart för frisörer

Handels har kommit överens med Frisörföretagarna om ett nytt 3-årigt avtal för frisöranställda. Utöver löneökningar innehåller avtalet bland annat en låglönesatsning, ökat inflytande för den anställde och satsningar på arbetsmiljö och hälsa.

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 med löneökningar som ligger i linje med vad andra grupper fått i årets avtalsrörelse. Den stora nyheten är satsningen på arbetsmiljön där vi tagit ett steg framåt i och med att vi kommit överens om avsättningar för hälsokontroller.

Till avtalet i korthet.