Nytt bemanningsavtal klart

Samtliga LO-förbund, där Handels ingår, har nu sagt ja till ett nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet ligger i linje med vad andra redan fått och följer ”märket” på 6,5 procent. Det innebär att garantilönen och övriga ersättningar höjs med samma procentsats. Till detta kommer även avsättningar till pensioner.

Handels, tillsammans med övriga LO förbunden sa förra veckan upp bemanningsavtalet, då man ansåg att Bemanningsföretagen inte ville erbjuda sina anställda samma villkor som ordinarie personal. Men på onsdagen träffades till sist en överenskommelse som alla LO-förbund sa ja till.

Handels välkomnar det nya bemanningsavtal som träffats. Efter hårda och intensiva förhandlingar kom till slut LO-förbunden och Almega Bemanningsföretagen överens om ett nytt avtal för bemanningsanställda.

- Det känns bra att vi fått till ett nytt avtal för bemanningsanställda där de får likvärdiga villkor som andra redan fått i form av löneökningar och pensionsavsättningar. Viktigast i det nya avtalet är att villkoren är likvärdiga för inhyrda och anställda och att grunden även fortsättningsvis ska vara tillsvidareanställning på heltid, säger Sören Söderman ansvarig för Bemanningsavtalet i Handelsanställdas förbund och som deltagit i förhandlingarna.

Avtalet ger löneökningar av garantilön med 6,5 procent och en extra pensionsavsättning på 0,4 procent för alla anställda, utan någon nedre åldersgräns, under avtalsperioden.

Inhyrda har ofta en extra utsatt arbetsmiljö med slitsamma jobb, högt tempo och risk att hamna mellan stolarna när bemanningsföretaget och kundföretaget ska samordna arbetsmiljöarbetet. Därför har parterna tillsatt en arbetsgrupp som ska se över arbetsmiljön inom branschen och bland annat att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet och sprida goda exempel.

– Vi vill främja det systematiska arbetsmiljöarbetet och sprida goda exempel på hur fack och företag kan jobba tillsammans, säger Sören Söderman.

Avtalet är preliminärt. Uppgörelsen ska först godkännas av alla förbundens styrelser innan avtalet formellt träder i kraft.

 

Avtalet i korthet:

Garantilönen höjs till:

År 1  (1/5 2017 – 30/4 2018)

106, 80 kr/tim respektive 112, 93kr/tim (kvalificerade yrkesarbetare)

år 2 (1/5 2018 – 30/4 2019)

108, 93 kr/tim respektive 115, 19 kr/tim  (kvalificerade yrkesarbetare)

år 3: (1/5 2019 – 30/4 2020)

111, 44 kr/tim respektive 117, 84 kr/tim  (kvalificerade yrkesarbetare)

Garantilön och övriga ersättningar höjs med 6,5 procent.

  • Extra pensionsavsättning för de anställda, även de som är under 25 år. Avsättningen är 0,4 procent under avtalsperioden.
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte till tidsbegränsad anställning som omfattar max 14 kalenderdagar. Företrädesrätt gäller dock om det ingås flera anställningar som sammantaget är längre än 14 dagar.
  • Partsgemensam arbetsgrupp om arbetsmiljö: Bl.a. främja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att sprida goda exempel.