Avtal klart - Folkrörelseanställda, KFO

Vi har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nytt 3-årigt avtal för tjänstemän inom kooperationen som gerlöneökning med totalt 6,5 % på tre årfördelat på 2,0% år ett, 2,0% år två och 2,0% år tre. Avsättning med 0,5% till pension år 3.  Vi har fått avtal med garanterade löneökningar och ökad trygghet för den enskilde.

Avtal i korthet