Avtal klart för butiksanställda (VVS/EIO)

Vi har nu kommit överens med VVS Företagen och Elektriska Installatörs-organisationen EIO om ett nytt 3-årigt avtal för butiksanställda. Avtalets innehåll är detsamma som i detaljhandelsavtalet som vi tecknat med Svensk Handel och ger löneökningar med totalt 1 575 kronor fördelat på tre år. Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Till detta kommer avsättningar för pensioner.

Avtalet i korthet