Avtal klart för Hyresgästföreningen

Vi har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nytt 3-årigt avtal för anställda inom Hyresgästföreningen. Avtalet ger en löneökning med totalt 6,5 % på tre år fördelat på 2,0% år ett, 2,0% år två och 2,0% år tre. Avsättning med 0,5% till pension år 3. Vi har fått avtal med garanterade löneökningar och ökad trygghet för den enskilde.

Här hittar du avtalet i korthet