Färdiga avtal i korthet

2017

Avtal klart för anställda SSU-distriktsombudsmän (2017-11-19)

Avtal klart för tjänstemän, rådgivare och TR - Folksam (2017-10-20)

Avtal klart för anställda inom Hyresgästföreningen - KFO (2017-09-29)

Avtal klart - Tjänstemän Arbetsgivarföreningen AFO (2017-09-14)

Avtal klart - Folkrörelseanställda KFO (2017-09-11)

Avtal klart för anställda på äggförsäljningsfirmor - Livsmedelsföretagen (2017-07-04)

Avtal klart för anställda på ostföretag - Livsmedelsföretagen (2017-07-04)

Avtal klart för lagring och distribution - Almega (2017-06-30)

Avtal klart för lager och chaufförer - Almega (2017-06-30)

Avtal klart för fryshusföretag - Almega (2017-06-30)

Avtal klart för butiksanställda - Livsmedelsföretagen (2017-06-30)

Avtal klart för glassföretag (2017-06-29)

Avtal klart för kooperativa tjänstemän (2017-05-23)

Avtal klart för frisörer (2017-05-18)

Bemanningsavtal LO-förbunden - Almega Bemanningsföretagen (2017-05-10)

Avtal klart - Butiksanställda (VVS/EIO) 2017-05-08

Avtal klart TGA lager (2017-05-08)

Avtal klart för KFO butik, stormarknad och lager 2017-04-12

Avtal klart för privata butiker 2017-04-01

Avtal klart för privata lager och e-handel 2017-04-01

2016

Avtal klart för Samhall - 2016-10-18

Avtal klart med SUA för SSUs ombudsmän - 2016-10-06

Avtal klart med KFO för anställda i Hyresgästföreningen - 2016-10-04

Avtal klart med KFO för Folkrörelseorganisationer - 2016-09-28

Avtal klart Kommunal tjänstemän - 2016-09-19 (reviderad 2016-09-20)

Avtal klart AFO tjänstemän - 2016-09-15

Avtal klart för butiksanställda - VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Avtal klart för lagerpersonal - Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) 2016-06-20

Avtal klart för ostföretag - Livsmedelsföretagen (LI) 2016-06-09

Avtal klart för äggförsäljningsfirmor - Livsmedelsföretagen (LI)  2016-06-09

Avtal klart för Postorder och e-handelsföretag - Svensk Handel - 2016-06-03

Avtal klart för lageranställda - Teknikgrossisternas arbetsgivarförening (TGA) 2016-05-24

Avtal klart för frisöranställda - 2016-05-23

Avtal klart för lagerpersonal och chaufförer med Almega Tjänsteföretagen - Mediaföretagen 2016-05-19

Avtal klart Lagring och distribution - Almega Tjänsteförbunden - 2016-05-19

Avtal klart för anställda i fryshusföretag - Almega Tjänsteföretagen 2016-05-19

Avtal klart för tjänstemän inom kooperationen - 2016-05-13

Avtal klart för glassföretag - 2016-05-13

Avtal klar för kooperativa butiker, stormarknader och lager - KFO - 2016-04-14

Avtal klart lager - Svensk Handel - 2016-04-04

Avtal klart butik - Svensk Handel - 2016-04-04