Vad händer på avtalskonferenserna?

På Handels avtalskonferenser diskuterar och prioriterar förtroendevalda medlemmar
vilka tre krav man tycker är viktigast. När det är gjort diskuteras prioriteringarna i
Handels förbundsstyrelse som därefter beslutar om vilka krav Handels ska driva
i avtalsrörelsen. Under avtalskonferenserna brukar man nominera, lämna namnförslag på, vilka förtroendevalda som ska ingå i Handels förhandlingsdelegationer. Förhandlingsdelegationerna utses av styrelsen för tre år (2016-2019). Det innebär att i år nomineras och väljs inte några nya delegationer.