Rapporter

Handels producerar rapporter kring frågor som rör vår bransch. Här finns de publicerade efter årtal.

Vår senaste rapport:

Bakom paketen

Svensk e-handel ökar starkt, och det ger branschen växtvärk. Växande företag har ofta ont om kapital och försöker hela tiden slimma och effektivisera. Krav på snabba leveranser skapar stress och press. För att få långsiktig lönsamhet måste företagen möta utmaningarna tillsammans med personalen. 

Hur mår de anställda? Vad händer med chefskapet? Det är några av frågorna som ställs i rapporten Bakom paketen.

Rapporten finns också i en kortversion som du kan läsa här.

Rapporter