Trygga jobb

Fannie, medlem i Handels, anställdes på allmän visstid i en livsmedelsbutik. Här berättar hon om hur det otrygga jobbet var på väg att knäcka henne.

Handels vill få bort de otrygga anställningsformer som finns på arbetsmarknaden. Det ska till exempel inte finnas visstidsanställningar med kontrakt utan något fastställt arbetstidsmått. Anställningar som erbjuds via sms ska bara få förekomma om man kommit överens om det och att det finns regler för en turordning. Inhyrning av arbetskraft ska ske utifrån lagen om anställningsskydd, LAS, och kollektivavtalen. Ja, listan kan göras lång. För oss är utgångspunkten alltid huvudregeln om tillsvidareanställning i LAS. Med andra ord: flexibilitet på arbetsmarknaden ska inte ersätta trygghet.

Oavsett vilken anställningsform du har så ska du kunna omfattas av kollektivavtal, ha bra villkor på jobbet och kunna gå med i facket. Det är viktigt för dig och det är viktigt för alla i branschen.

Handels krav för trygga jobb:

1. Att missbruket av tidsbegränsade anställningar stoppas.

Begreppet allmän visstidsanställning ska tas bort ur Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivare ska inte kunna anställa på tillfälliga kontrakt utan att behöva motivera varför anställningen inte är tillsvidare.

2. Att lagen om uthyrning av arbetskraft ändras.

Det ska vara förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft när behovet av personal är permanent. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal och sedan hyr in personal från bemanningsföretag för att göra samma arbetsuppgifter.

3. Att rätten till heltid stärks.

Lagen om anställningsskydd måste förstärkas så att arbetsgivaren inte kan anställa fler på deltid i samband med att någon med högre sysselsättningsgrad slurar, om det redan finns anställda som vill jobba fler timmar.

Bemanningsföretag enbart ett komplement

Allt fler arbetsgivare anlitar idag bemanningsföretag. Handels ståndpunkt är att vi accepterar bemanningsföretag men enbart som komplement när företag behöver klara av tillfälliga arbetstoppar, vid sjukdom eller semester. Alltså inte om det är en permanent del av en verksamhet eller som en totallösning för arbetsgivaren.

Alltid förhandla

När arbetsgivaren hyr in arbetskraft ska vi alltid förhandla. Då kommer vi bland annat överens om reglering av omfattningen samt hur vi skapar bra villkor för de anställda på arbetsplatsen. Till exempel gällande arbetstider och vem som jobbar när. Huvudregeln för Handels är att arbetsgivaren alltid ska bedriva verksamhet i egen regi och med egna anställda. Ska vi lyckas med att använda kollektivavtal fullt ut måste vi se till att det följs.

Kollektivavtal på bemanningsföretag

Det är viktigt att vi håller ihop. Det innebär att de som kommer från ett bemanningsföretag också ska ha kollektivavtal, bra villkor och kunna gå med i facket. Det är det som är fackets idé och styrka – att vi håller ihop, att vi är många och att vi är rädda om våra kollektivavtal.

Trygghet före flexibilitet

Handels arbetar aktivt med att få bort de otrygga anställningsformer som finns på arbetsmarknaden. Vi måste ta ett samlat grepp om detta - inte bara inom Handels – utan även samarbeta med andra förbund så att problemen inte flyttas runt mellan förbundens olika avtalsområden. För oss går trygghet före flexibilitet.

På LO:s webbplats hittar du information samt frågor & svar om bemanningsavtalet.

Utdrag ur Handels policy för bemanningsbranschen:

Vi tecknar kollektivavtal med bemanningsföretag som är verksamma inom Handels avtalsområden.

Vi bevakar att medlemmarna i branschen får ut rätt löner, korrekta anställningsavtal och att kollektivavtalen i övrigt efterlevs.

Vi organiserar alla anställda inom bemanningsföretagen som är verksamma inom Handels avtalsområden, verkar för att förtroendevalda väljs och fackklubbar bildas.  

Vi ska påverka lagstiftaren så att inhyrning inte blir tillåten för företag som sagt upp egen anställd personal, eller har tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning.

Vi ansvarar för att andelen inhyrd personal begränsas i förhållande till egna anställda på våra övriga kollektivavtalsområden. Flexibiliteten ska inte ersätta tryggheten.

Uppdaterad: 19 september 2013 Granskad: 19 september 2013