Trygga jobb

Handels vill att alla ska känna sig trygga med jobbet. Det är många som inte kan det, eftersom de inte vet när de ska jobba nästa gång, hur mycket – eller om de ens kommer att bli kontaktade igen.  

Vår inställning är att visstidsanställningar bara ska finnas om man är överens om hur mycket personen ska arbeta. Anställningar som erbjuds via sms ska bara förekomma om man kommit överens om det och det ska vara klara regler för turordning (alltså vem som ska erbjudas jobb först). När arbetsgivaren hyr in arbetskraft ska det ske utifrån lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalen. Flexibilitet är oftast väldigt bekvämt för arbetsgivaren, men otryggt för dig. Oavsett vilken anställningsform du har så ska du kunna omfattas av kollektivavtalet och ha bra villkor på jobbet. 

Rapport från LO

LOs rapport "Anställningsformer och arbetstider 2017" visar att tidsbegränsade anställningar är mer vanligt bland kvinnor än bland män. 

Handels krav för tryggare jobb:

1. Skrota allmän visstid

Vi vill att begreppet alllmän visstidsanställning ska tas bort ur Lagen om anställningsskydd (LAS).  Arbetsgivare ska inte kunna anställa på tillfälliga kontrakt utan att motivera varför man inte erbjuder tillsvidareanställning.

2. Ändra lagen om uthyrning av arbetskraft

Vi vill att det ska vara förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft när behovet av personal är permanent. Lagen om anställningsskydd (LAS) ska inte kunna sättas ur spel genom att man säger upp personal och sedan hyr in personal från bemanningsföretag för att göra samma uppgifter.

3. Stärk rätten till heltid

Vi vill att lagen om anställningsskydd (LAS) förstärks så att arbetsgivare inte kan anställa flera på deltid i samband med att någon heltidsanställd slutar, om det redan finns de som vill jobba fler timmar.

4. Förhandla när personal hyrs in

När arbetsgivare hyr in arbetskraft ska de alltid förhandla med oss. Då kommer vi bland annat överens om omfattningen av inhyrningen och hur vi skapar bra villkor för de anställda, till exempel vem som jobbar när. Utgångspunkten för Handels är att arbetsgivaren alltid ska bedriva sin verksamhet med egna anställda.

5. Inhyrd personal ska ha samma villkor

Vi vill att de som kommer från ett bemanningsföretag ska få ha samma kollektivavtal som de anställda på arbetsplatsen, att de ska ha  bra villkor och att de ska vara med i facket. Det är fackets styrka: att vi är många, att vi håller ihop och är rädda om våra kollektivavtal.

Uppdaterad: 1 februari 2017