Handels policy kring internationella frågor

Handels ska:

  • Internationellt hjälpa till att bygga upp och stärka fria och demokratiska fackföreningar i världen.
  • Motarbeta barnarbete och vara delaktig i kampen för mänskliga rättigheter.
  • Verka för skatt på internationella kapitaltransaktioner och för en mer aktiv skuldavskrivning för världens fattigaste länder.
  • Ha ett konstruktivt samarbete inom EU och se till att de minimiregler som införs på vissa områden stärker löntagarnas ställning. Samtidigt ska Handels motverka att frågor som rör löner, konflikträtt och skatter beslutas av EU eller andra europeiska organ. Handels anser att den här typen av frågor, fackligt och politiskt, ska beslutas i respektive medlemsland.
  • Medverka i uppbyggnaden av fungerande fackliga nätverk i europeiska företagsråden.
  • Verka för nordiskt inflytande över viktiga internationella frågor.
Publicerad: 4 juli 2014