Gör skillnad hemma

Är du intresserad av de internationella frågorna och vill bli mer aktiv i det fackliga internationella arbetet?

Arbetarrörelsens solidaritetsfond

Du kan stötta Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond. De ger bidrag till uppbyggnaden av organisationer som arbetar för frihet, demokrati, social rättvisa och fred. Läs mer hos Palmecentret.se där kan du stötta fonden med en gåva.

På arbetsplatsen

Många av varorna i våra butiker produceras i det globala syd. Arbetsvillkoren för de anställda där är ofta undermåliga och arbetsdagarna väldigt långa. Lönen räcker inte till att försörja en familj. Du kan via ditt fackförbund ta reda på vilka villkor som gäller för anställda i de länder där varorna produceras som säljs hos din arbetsgivare.

Hur arbetar din arbetsgivare med dessa frågor? Ställ krav på förändring genom det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Kontakta gärna din lokala avdelning för hjälp med information om hur ni praktiskt kan gå tillväga. Prata också gärna med arbetskamrater, på kafferaster och klubbmöten.

Många företag är aktiva i dessa frågor som rör hållbarhet, miljö och ansvar för arbetarnas villkor i syd. Detta arbete kallas för hållbarhetsarbete eller Corporate Social Responsibility, och förkortas CSR.

Agera som konsument

När du köper kläder kan du kontakta klädföretaget och ställa frågor om hur och var kläderna tillverkats. Du kan ta reda på hur de arbetar med frågan om socialt ansvar för arbetarna i länderna där kläderna produceras. Titta på deras hemsidor och i deras hållbarhetsrapporter.

När du lämnar kläder till klädinsamlingsföretag, fråga alltid var kläderna tar vägen för att säkerställa att de inte säljs vidare på export till fattiga länder i vinstsyfte. Idag kan du i många butiker lämna de kläder du använt färdigt för återvinning till butiken där de köptes. Fråga gärna redan när du gör dina inköp om företaget erbjuder återvinning.

Handla Fairtrade

Som konsument kan du handla rättvist. När du väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Det sker genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Läs mer hos Fairtrade

Alla har möjlighet att vara med och förändra och påverka - i facket, politiken och på arbetsplatsen.

Uppdaterad: 7 oktober 2015 Granskad: 24 februari 2011