Global Deal

Handelsanställdas förbund ansluter sig till Global Deal

Det var i september 2016 som statsminister Stefan Löfven lanserade Global Deal tillsammans med ILO och OECD i FN:s generalförsamling i New York.

Global Deal är en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden och bygger på en klassisk svensk partssamverkan, en social dialog mellan arbetstagare, arbetsgivare och stater. Hittills har bland andra LO, SACO och TCO anslutit sig, jämte en rad länder, organisationer och företag runt om i världen.

Syftet med Global Deal är att jämna ut globaliseringens orättvisa fördelning och att fler får ta del av globaliseringens fördelar och vinster. Det handlar om att stärka grundläggande demokratiska, fackliga och mänskliga rättigheter.

Handels åtaganden

För Handels del är Global Deal ett effektivt verktyg för att skapa jobb, främja jämlikhet och för att genom samverkan bygga tillväxt genom trygga jobb. Vi kommer att bidra aktivt till att stärka den sociala dialogen och samverkan med våra samarbetspartners, bland annat genom att:

  • Avsätta tid och resurser för att sprida information om Global Deal i vår egen organisation och till de olika fackförbund som vi samarbetar med internationellt.
  • Påverka våra samarbetspartners inom Handelsrådet, inklusive arbetsgivarorganisationerna Svensk Handels och KFO, att ansluta sig till Global Deal.
  • Påverka våra nordiska systerorganisationer inom Nordiska Handels att ansluta sig till Global Deal.
  • Anordna seminarier för anställda och företroendevalda för att sprida kunskapen om Global Deal och för att engagera våra förtroendevalda i arbetet med att få fler företag i vår sektor att ansluta sig till Global Deal.
  • Inom ramen för de SIDA-finansierade utvecklingsprojekt som vi driver via Union to Union och Palmecentret stödja och aktivt arbeta för att utveckla den sociala dialogen i de länder där vi är aktiva.
Publicerad: 15 maj 2017