I världen

Grunden för Handels internationella verksamhet kan sammanfattas i ordet solidaritet. Miljoner arbetare, både vuxna och barn, jobbar idag under avskyvärda förhållanden med låg lön i usel arbetsmiljö.

Ingen ska behöva riskera livet på jobbet eller få en lön som inte går att leva på. Precis som företagen måste vi också organisera oss globalt. Filmen ovan har Union to Union gjort, den visar varför internationellt fackligt arbete är så viktigt.

För dem slutar ofta fackligt engagemang med avsked. Att visa solidaritet med dessa arbetare är viktigt för den internationella fackföreningsrörelsen. Därför sträcker sig vårt fackliga arbete också bortom Sveriges gränser. Drägliga arbets- och levnadsvillkor förutsätter fackliga rättigheter. Utvecklingen av fria, demokratiska fackföreningar är ett verktyg för att bekämpa fattigdom.

Vill du påverka?

Är du intresserad av de internationella frågorna och vill bli mer aktiv i det fackliga internationella arbetet?

Läs mer om vad du kan göra
Publicerad: 29 augusti 2014