I världen

Utvecklingen av fria, demokratiska fackföreningar är ett verktyg för att bekämpa fattigdom.

  • Internationellt arbete

    Handels bedriver internationellt arbete i samverkan med andra organisationer.

  • Handels policy

    Grunden för Handels internationella verksamhet kan sammanfattas i ordet solidaritet.

  • Gör skillnad hemma

    Vill du bli mer aktiv i det fackliga internationella arbetet?