Medlemsundersökningar

Vi skickar ut olika undersökningar till våra medlemmar, här kan du ta del av resultaten.

  • Nöjd medlemsundersökning 2016

    En undersökning som utförts under våren 2016 visar att bland Handels medlemmar är fem av sex nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap.

  • Skyddsombudsundersökning 2015

    I december 2015 skickades en enkätundersökning till skyddsombud inom Handels avtalsområden. I undersökningen ställdes frågor kring otrygga anställningar och arbetsmiljöer på arbetsplatserna.