Medlemsundersökningar

Vi skickar ut olika undersökningar till våra medlemmar, här kan du ta del av resultaten.

  • Nöjd medlemsundersökning 2016

    En undersökning som utförts under våren 2016 visar att bland Handels medlemmar är fem av sex nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap. Jämfört med en liknande undersökning som gjordes 2012 visar det sig att medlemmarna blir allt...

  • Skyddsombudsundersökning 2015

    I december 2015 skickades en enkätundersökning till skyddsombud inom Handels avtalsområden. I undersökningen ställdes frågor kring otrygga anställningar och arbetsmiljöer på arbetsplatserna. Förekomst av visstidsanställda Förekomste...

Publicerad: 7 mars 2016