Tillsammans gör vi skillnad.

Det som händer i vår omvärld påverkar oss. Därför vill vi vara med och förbättra på jobbet, i samhället och i världen.

Kollektivavtal

Med kollektivavtal på jobbet får du tryggare jobb, rimlig lön och anställningsvillkor. Men även bra försäkringar och avtalspensioner.

Trygga jobb

Vi vill ha en politik som satsar på trygga jobb och en välfärd för alla som ska vara fri från vinstintressen. Därför är det viktigt att vi är med där besluten tas.

Solidaritet

På vissa ställen i världen kan medlemskap i facket leda till avsked. Vi jobbar för bättre villkor på arbetsplatser världen över.