Bli medlem

Anställ klokt

Anställ klokt är en gemensam satsning av Handelsanställdas förbund och Svensk Handel. Den vänder sig till medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare inom handeln med detaljhandelsavtal.

Frågan om sysselsättningsgrad, heltid, deltid och visstid är frågor som Svensk Handel och Handelsanställdas förbund diskuterat under många år. Nu behöver vi komma framåt och en förutsättning för att göra det är att vi gör det tillsammans. Därför har vi tillsammans med Svensk Handel startat projektet Anställ klokt.

Vi är båda överens om att det är viktigt att handelns företag ökar sin konkurrenskraft samtidigt som andelen tillsvidareanställningar på heltid och deltid med hög sysselsättningsgrad ökar. Det behövs för att kunna attrahera morgondagens medarbetare och företag.

Det övergripande syftet med projektet är att genom utbildning, rådgivning och stöd få till förändringar vad det gäller invanda mönster och synsätt. Ytterst handlar det om att attrahera morgondagens medarbetare. Att få de bästa medarbetarna att söka sig till handeln och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Handels har tagit fram faktaunderlag i form av powerpoint-bilder om Arbetstidsregler och Anställningsformer i detaljhandelsavtalet. Här hittar du den informationen. 

Kunskap som lönar sig

För att lyckas med detta behöver kunskapen och förståelsen för de möjligheter som detaljhandelsavtalet ger öka vad det gäller arbetstid, schemaläggning och anställningsformer.

Därför ska projektet Anställ klokt erbjuda:

  • Långsiktiga utbildningssatsningar som vänder sig både till arbetsgivare och förtroendevalda.
  • Utökade kunskaper inom bemanningsplanering.
  • Ge goda exempel inom branschen där man lyckats höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden.

 

Uppdaterad: 27 april 2017