Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Handels stipendier > Studiebidrag för frisörelever

Studiebidrag för frisörelever

Förbundets yrkesfond för frisörer har ett studiebidrag för frisörelever som klarar gesällprovet. Studiebidraget är för närvarande 1000 kronor och kan betalas ut efter en skriftlig ansökan till förbundet enligt adressen nedan.

Frisören måste vara medlem i Handels vid gesällprovstillfället. För att kunna söka studiebidraget ska följande framgå av ansökan:

  • Namn, personnummer, adress samt telefonnummer.
  • Datum och ort för gesällprovet.
  • Kopia på dokument som styrker att gesällprovet är godkänt.
  • Kontonummer (inkl clearingsnr) där pengarna ska sättas in.

Ansökan skickar du till:

Handelsanställdas förbund
Box 1146
111 81 Stockholm

Uppdaterad: 27 juli 2017