Bli medlem

Kulturstipendium 2020

Amirah Abumterak, Jessica Sahlström och Kofi Gyan fick 5000 kr var för sitt bidrag till konstprojektet ”Vi som arbetar med våra kroppar”. Deras berättelse om sina arbetsvillkor, yrkesstolthet och hur jobbet påverkar kroppen låter arbetares vardag och villkor tar plats i det offentliga rummet.

Konstnären Carola Husberg tilldelades ett stipendium på 7000 kr och musikern Marina Lundsten fick 10 000 kr.

Det sista stipendiet, på 20 000 kr, gick till Katarina Frifarare för konstprojektet ”Bona offentligt – flagga hem” som väcker frågor om samhälle och kollektiv, om hantverk kontra syssla, om hemmet kontra offentlighet.

Det är Handels förbundsstyrelse som bestämmer vilka som ska få stipendierna.

Publicerad: 6 september 2021