Bli medlem

Internationellt stipendium

Stipendiet gäller rent fackliga studier i ett annat land. Studierna ska omfatta minst en vecka och bedrivas efter program och studieplan som bifogas ansökan.

Det internationella stipendiet är öppet för ansökan när som helst under året.

Adress:

Handelsanställdas förbund
Box 1146
111 81 Stockholm
fk.stipendier@handels.se

Publicerad: 29 oktober 2021