Bli medlem

Idéstipendium 2019

Handels lokala ungdomskommitté i Göteborg satsade på att grilla utanför en arbetsplats. Nu har de fått förbundets idéstipendium för sin lyckade idé. 

Att bjuda på grillat utanför jobbet gav bra resultat. På samma dag värvades 30 nya medlemmar och det blev hela 98 anmälningar till kurser. 

Priset är på 10.000 kronor och motiveringen lyder så här: 

”Handels Idéstipendium för utvecklande ungdomsverksamhet tilldelas en avdelning vars Lokala ungdomskommitté genom enkla medel, planering, engagemang och nytänkande skapat en mötesplats med låga trösklar vilket resulterade i att under en dag ha skrivit in 30 nya medlemmar och hela 98 kursanmälningar utanför en och samma arbetsplats.

För lokala ungdomskommitténs medlemsgrillning 2018 där 30 nya Handelsmedlemmar skrivits in och 98 kursanmälningar under en dag utanför en arbetsplats tilldelas Idéstipendiet 2019 Handels avdelning 24 i Göteborg."

Uppdaterad: 2 juli 2019