Bli medlem

Idéstipendium 2018

Henrik Burström, Elin Nordeman, Helena Forsgren och Jessica Choong tar emot priset

För sin insamling till Musikhjälpen, som ger pengar till utsatta barn, och sina julklappar till kvinnojouren fick Handels avdelning i Umeå 2018 års idéstipendium.

Handels Idéstipendium för utvecklande ungdomsverksamhet tilldelas en avdelning som  genom kamratskap, engagemang och nytänkande skapat en stark lokal ungdomsverksamhet. Genom en god idé med hjärtat på rätt plats har våra ungdomsaktiva bidragit till att sätta en av våra viktigaste värdegrunder i fokus, alla människors lika värde, stora som små, lyder motiveringen till Umeås stipendium.

Det är ungdomsaktiva i avdelningen i Umeå som har samlat in pengar till Musikhjälpen, som skänker pengarna vidare till utsatta barn och bidragit med 54 julklappar till kvinnojouren.

Idéstipendiet delas ut till en bra och utvecklande ungdomsverksamhet under åreet som gått. Detär Centrala Ungdomskommitté som är jury. Vanligen delas stipendiet ut på Vårträffen för förtroendevalda i juni, men i år skedde det istället under valträffen i mars.  

Stipendiet är på 10.000 kronor och pristagaren får själv bestämma vad pengarna ska användas till.

Uppdaterad: 17 april 2018