Bli medlem

Idéstipendium

Handels Centrala Ungdomskommitté delar varje år ut ett idéstipendium på 10 000 kronor till en bra och utvecklande verksamhet för unga i förbundet. Stipendiet delas ut på Vårträffen för förtroendevalda som är ungdomsansvariga.

Under 2020 och 2021 har vi inte delat ut något idéstipendium.

Syftet med idéstipendiet är att stimulera till idéer och förslag på framgångsrik ungdomsverksamhet. Aktiviteterna kan vara gamla och beprövade såväl som nya och banbrytande.

Stipendiet på 10 000 kronor får användas till aktivitet som den lokala ungdomskommittén själv bestämmer.

  • Idéstipendium 2019

    Handels lokala ungdomskommitté i Göteborg satsade på att grilla utanför en arbetsplats. Nu har de fått förbundets idéstipendium för sin lyckade idé.   Att bjuda på grillat utanför jobbet gav bra resultat. På samma dag värvades 30 ny...

  • Idéstipendium 2018

    För sin insamling till Musikhjälpen, som ger pengar till utsatta barn, och sina julklappar till kvinnojouren fick Handels avdelning i Umeå 2018 års idéstipendium. Handels Idéstipendium för utvecklande ungdomsverksamhet tilldelas en...

  • Idéstipendium 2017

    Idéstipendiet 2017 tilldelas Handels avdelning 33 Luleå för satsningen på den lokala ungdomsverksamheten och de mycket starka resultaten det gett. Motivering Handels idéstipendium 2017 tilldelas en avdelning som tidigare inte haft d...

Uppdaterad: 27 december 2018