Läget i handeln

I Fakta om och Läget i handeln görs en fördjupning av synen på lönsamheten, framtida anställningar och framtida försäljning bland företag inom handeln. 

"Läget i handeln" beräknas komma ut två gånger per år. Undersökning är en specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistiska insamling för handeln i Sverige.