Utbildning för förtroendevalda

Här hittar du våra kurser för dig som är förtroendevald i Handels. Både kurser på grundnivå för dig som är ny i ditt uppdrag, och vidareutbildningar för dig som vill utvecklas mer i din roll.

Grundutbildning för förtroendevalda

Förbundets grundläggande utbildning av förtroendevalda innehåller sex sammanhängande steg. Utbildningen riktar sig i första hand till nyvalda förtroendevalda. För att det ska bli lätt för dig att gå på kurs så håller vi våra kurser på så många orter i landet som möjligt. Hitta din avdelning och se vilka kurser de har på gång.

Ledigt för kurs

För att det ska bli ännu lättare har du rätt att ta ledigt från jobbet om du vill för att gå en facklig kurs. Kom bara ihåg att ansöka om ledighet minst tre veckor i förväg. Har du frågor om hur det funkar? Ring Handels Direkt på 0771-666 444 så hjälper vi dig!

Handels steg 1 – Uppdraget

Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till ditt uppdrag och din roll som fackligt förtroendevald. Du får veta mer om dina rättigheter och om hur du tar ledigt för att kunna sköta ditt uppdrag. 

Kursen är på 8 timmar och hålls som en 1-dagskurs

Handels steg 2 – Arbetsplatsen

På den här kursen får du lära dig mer om ditt kollektivavtal. Vad innehåller det för rättigheter och skyldigheter och hur det egentligen går till när det är dags att förhandla om ett nytt avtal? Vi tittar även närmare på några av de arbetsrättslagar som ger dig bra verktyg i ditt uppdrag.

Kursen är på sammanlagt 16 timmar och hålls som en 2-dagskurs

Handels steg 3 – Lagarna

Den här kursen fokuserar på de lagar som gäller särskilt för arbetslivet. Förutom lagar om arbetstid, semester och anställningsskydd tittar vi även närmare på arbetsmiljö- och diskrimineringslagarna. Vi går igenom lagarnas innehåll och utveckling samt deras betydelse på arbetsplatsen.

Kursen är på sammanlagt 24 timmar och hålls som en 3-dagskurs

Handels steg 4 – Lönen

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper som du har nytta av vid lokala löneförhandlingar – hur förhandlingen går till, hur lönepotten ska fördelas och vad som händer när parterna inte kommer överens. Du får också en bild av lönebildningens villkor ur samhällsekonomisk synvinkel och sambandet mellan löner, priser och skatter.

Kursen är på 24 timmar och hålls som en 3-dagskurs

Handels steg 5 – Organisationen

På den här kursen tittar vi närmare på hur Handels som organisation fungerar och hur du kan vara med och påverka förbundet. Du kommer även få redskap för att kunna hålla möten, prata med medlemmar och blivande medlemmar, och planera din verksamhet som förtroendevald.

Kursen är på sammanlagt 24 timmar och hålls som en 3-dagskurs

Handels steg 6 – Framtiden

På det avslutande kurstillfället får du veta mer om hur du kan utveckla dig själv och din arbetsplats i framtiden. Du får göra en handlingsplan och planera för ditt framtida fackliga engagemang.

Kursen är på 8 timmar och hålls som en 1-dagskurs

Övriga kurser

Kurser för tjänstemän.

Kurs för skyddsombud.

Vidareutbildning för förtroendevalda

Som förtroendevald behöver du då och då fylla på med kunskap och få möjlighet att utveckla dig vidare i ditt uppdrag. Därför har vi tillsammans med LO tagit fram flera vidareutbildningar som du kan gå efter grundutbildningen.
Kom ihåg att ansöka om ledighet minst fem veckor i förväg.

Insikter

Den här kursen är den naturliga ingången för dig som vill utvecklas mer i ditt uppdrag. Här får du möjlighet att fördjupa dig i den fackliga ideologins kärna. Du får lära dig mer om de olika ideologierna, hur samhället fungerar, hur beslut som påverkar oss alla fattas och hur du kan påverka samhället. Varje kurs innehåller också ett fördjupningsarbete och styrs och utformas till stor del av deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och behov

Här nedan hittar du en lista på vilka övriga utbildningsområden som erbjuds. Mer info om de olika kurserna och när de går hittar du här

  • Organisation
  • Ledarskap
  • Opinionsbildning
  • Arbetsrätt
  • Förhandling
  • Bolagsstyrelser
  • Ekonomi
  • Politik och samhällskunskap
  • Pedagogik

För arbetsmiljökurser, se sidan för skyddsombud.

Funktionsutbildning för förtroendevalda

Har du blivit vald till sekreterare i klubbstyrelsen och vill veta mer om din roll? Är ni en ny styrelse som funderar på hur ni ska få bättre och trevligare möten? Hos ABF, arbetarrörelsens bildningsförbund, finns kurser i mötesteknik och funktionsutbildningar för dig som är ordförande, sekreterare, kassör eller studieorganisatör i din klubb eller avdelning.

Hos ditt lokala ABF-distrikt kan du läsa mer om vad de har på gång just nu. Din avdelning hjälper dig att boka ett kurstillfälle som passar dig. Hitta din avdelning här eller ring Handels Direkt på 0771-666 444 så hjälper vi dig!

Kurser nära dig

Det är Handels olika avdelningar i landet som arrangerar kurserna. Hitta din avdelning och se vilka kurser de har på gång.

Handels avdelningar
Uppdaterad: 28 augusti 2017