Bli medlem

Handels kulturstipendium

Varje år delar Handels ut ett eller flera stipendier till medlemmar som har gjort eller vill genomföra en kulturaktivitet inom t ex konst, teater, skrivande, film, pod, spel, serier med mera.

Vi sätter extra stort värde på ansökningar för kultur som når andra medlemmar inom Handels. Stipendiet kan som mest uppgå till 60 000 kronor. Det kan delas ut som en större summa till en enskild stipendiat eller delas upp på flera mindre stipendier. 

Skicka gärna in arbetsprover eller projektbeskrivning med din ansökan, som skickas till fk.stipendier@handels.se

Publicerad: 22 september 2021