Bli medlem

Frisörlicens

I dag kan vem som helst kalla sig frisör, i Sverige finns ingen reglering av yrket. Därför har Handels tillsammans med tre andra branschaktörer arbetat fram en modell för frisörlicens som berör alla aktiva frisörer.

Modellen bygger på branschens nuvarande system för yrkesprov och yrkesbevis. Alltså de som redan har avlagt godkänt delprov, gesällprov eller innehar mästarbrev kommer att kunna ansöka om licens utan att avlägga ett nytt prov. Dock kommer alla få en teoretisk uppdatering kring de kemikalier som finns i de kosmetiska produkter som frisörer använder och hur de påverkar hår och hud. Licensen ska sitta på frisörens spegel, synligt för kunden för att bevisa att frisören har utbildning och kunskap i yrket.

De som inte tidigare har bevisat sin kompetens inom yrket kommer erbjudas att göra det enligt branschens modell. När minst delprov -inklusive ett teoretiskt prov är godkänt finns möjlighet att ansöka om licens.

Genom licensen ska det också vara möjligt för den som driver eget företag att visa att det görs enligt Skatteverkets krav för företag med kontanthandel.

Licensen kommer att utfärdas i form av ett körkort med bild, namn samt ett unikt licensnummer. På körkortet kommer det också framgå vilken behörighet frisören innehar.

A - Godkänt delprov
B - Gesällbrev
C - Mästarbrev
D - Seriöst företagande
E - Yrkeslärare

Det kommer alltså finnas ett antal olika kombinationer för licensen beroende på behörighet och om frisören är anställd eller företagare. Ansök här: http://frisorlicens.se/ 

Uppdaterad: 13 februari 2017