Bli medlem

Vald på jobbet

Vald på jobbet är första steget i vår grundutbildning för dig med förtroendeuppdrag i Handels. 

Kursen går igenom idén med facket och hur din roll som förtroendevald ser ut. Kursen ger även kunskap om Förtroendemannalagen och dina rättigheter och dina uppgifter som förtroendevald. Du får också lära dig mer om fackföreningars och arbetsgivarorganisationers roll på arbetsmarknaden och veta mer om kollektivavtal, arbetsmiljöarbete och lagar i arbetslivet. 

Kontakta din avdelning för att anmäla dig till kursen

Gå tillbaka till kurser för förtroendevalda

Uppdaterad: 18 maj 2021