Bli medlem

Kollektivavtalet

Det här är del tre i vår grundutbildning för förtroendevalda och riktar sig till dig som är fackombud eller sitter i en klubbstyrelse.

Kursen ger dig grundläggande kunskap i vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på din arbetsplats så du kan driva viktiga frågor på jobbet. Du får också verktyg för att kunna bevaka att avtalet följs och för att kunna använda arbetsrättslagar och avtal som stöd i förhandlingsarbetet.
Kursen tar även upp hur du som förtroendevald kan påverka Handels och vilka frågor som vi som förbund driver i avtalsrörelserna.

Kontakta din avdelning för att anmäla dig till kursen

Gå tillbaka till kurser för förtroendevalda

Uppdaterad: 18 maj 2021