Bli medlem

Förhandling

Den här kursen är del två i vår grundutbildning för förtroendevalda och riktar sig till dig som är fackombud eller sitter i en klubbstyrelse.

Kursen ger dig viktiga verktyg för att kunna företräda dina arbetskamrater i förhandlingar på arbetsplatsen. Här får du kunskap om hur ditt förhandlingsmandat ser ut och lära dig viktiga begrepp i förhandlingsarbetet. Du får också jobba med frågor som medlemskommunikation, organisering och förhandlingsstrategier. Kursen ger också grundläggande kunskaper om lönebildning.

Kontakta din avdelning för att anmäla dig till kursen

Gå tillbaka till kurser för förtroendevalda

Uppdaterad: 18 maj 2021