Bli medlem

Diskriminering och arbetsmiljö

Det här är del fyra i vår grundutbildning för förtroendevalda och riktar sig till dig som är fackombud eller sitter i en klubbstyrelse.

Kursen fokuserar på frågan hur värderingar, maktstrukturer och normer påverkar oss på jobbet. Kursen ger kunskap om Diskrimineringslagen och andra viktiga lagar och förordningar för att driva frågor om jämställda löner och en bra arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. Du  får även verktyg för att granska lönekartläggningar och likabehandlingsplaner och kunskap om hur du kan samverka med skyddsombudet för att alla ska få en bra arbetsmiljö.

Kontakta din avdelning för att anmäla dig till kursen

Gå tillbaka till kurser för förtroendevalda

Uppdaterad: 18 maj 2021