Fördjupningskurser

Genèveskolan

Är du intresserad av internationellt fackligt arbete? På Genèveskolan får du lära dig mer om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld och möta hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i Genève.

Nordiska folkhögskolan i Genève startade 1931 och har under hela dess historia verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som rättvisa arbetsvillkor.

Skolans syfte är att öka kunskap om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

Kursen består av fyra dagars förkurs på internat i Stockholm, en distanskurs samt ett studiebesök till ILO:s konferens i Genève. Som deltagare förväntas du även lämna en rapport till Handels om ditt studiebesök.

Mer info om Genèveskolan hittar du här.

Bommersvikakademien

Bommersvikakademien är en mötesplats för fördjupning kring värderingar och politik, men också ökad kunskap om metoder för att bilda opinion och bygga organisation utifrån arbetarrörelsens idéer. Utbildningen ställer höga krav på dig som är deltagare samtidigt som det ger dig möjligheter att förstärka dina nätverk inom arbetarrörelsen.

Bommersvikakademien har också i uppgift att ge direkt energi till idédebatten och då särskilt genom det årliga seminariet i Kretsen kring Bommersvik, där akademiens deltagare är arrangörer. Men framför allt ska Bommersvikakademien bidra till att skola nästa generation av ledare i arbetarrörelsen och vara en mötesplats för framtidens facklig-politiska samverkan.

Kursen är ett samarbete mellan LO, SSU och Socialdemokraterna och riktar sig till dig som är mellan 25-35 år och aktiv i arbetarrörelsen.

Kursen är förlagd till fyra helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, under ett år.

Mer info om Bommersviksakademien hittar du här.

Wigforssakademien

Wigforssakademien vänder sig till dig som på ett djupare plan vill förstå hur samhället fungerar och vilka redskap som finns för att påverka samhällsutvecklingen. Syftet med utbildningen är att ge en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

Under kursen får du en grundläggande orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi, idéhistoria, genusvetenskap och historia. På kursen får du även möjlighet att diskutera samhällsutvecklingen i förhållande till arbetarrörelsens idéarv och öva upp dina skrivfärdigheter.

Kursen arrangeras av Viskadalens folkhögskola i samarbete med ABF, Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter) och tankesmedjan Tiden.

Kursen går på halvfart och kombinerar distansarbete med tre helgträffar och pågår från januari till juni. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.

Mer info om Wigforssakademien hittar du här.

Uppdaterad: 31 augusti 2017