Bli aktiv i facket

Oavsett om du vill engagera dig lite eller mycket - eller bara vill veta mer om dina rättigheter - börja med att gå vår grundläggande kurs Alla medlemmars kurs.

Hur du engagerar dig på just ditt jobb beror framför allt på hur stor din arbetsplats är.

Bilda fackklubb

På större arbetsplatser ska det finnas en fackklubb. Då väljer arbetskamraterna en styrelse på minst tre personer som företräder dem och driver frågor gentemot arbetsgivaren. En fackklubb får företräda arbetskamraterna i alla frågor och förhandlingar gentemot arbetsgivaren. Men självklart får klubben hjälp om det behövs av ombudsmän från Handels avdelning.

Om ni funderar på att starta en fackklubb på arbetsplatsen, börja med att kontakta er avdelning eller Handels Direkt så får ni hjälp, stöd och utbildning!

Bli fackombud

På mindre eller medelstora arbetsplatser kan det räcka med ett fackombud som representerar arbetskamraterna. Fackombudet är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du söker uppdraget själv, men dina arbetskamrater ska också utse dig att representera dem gentemot arbetsgivaren i frågor som är viktiga för er. Som fackombud har du viss förhandlingsrätt. Läs mer om att vara fackombud.

Bli Handelsombud

Som Handelsombud är du länken mellan dina arbetskamrater och Handels. Du förmedlar information från Handels till arbetskamraterna, och till Handels om vad som händer på din arbetsplats. Du förhandlar inte med arbetsgivaren, det gör en ombudsman från avdelningen. Men du hjälper hen vid behov! Det här uppdraget söker du själv, och din Handelsavdelning godkänner dig. Läs mer om att vara Handelsombud

Bli skyddsombud

Som skyddsombud utses du av dina arbetskamrater för att bevaka arbetsmiljön så att ohälsa och arbetsskador kan förhindras. Om du är intresserad, börja med att söka uppdraget själv. Skyddsombudet har rätt att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, och att delta i planeringen när sådana frågor berörs. Dessutom har du som skyddsombud rätt till utbildning för att komma in i din roll. Läs mer om att vara skyddsombud

Bli försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör informerar du om Handels försäkringar och hjälper till när en arbetskamrat ska ansöka om ersättning. Här är vår presentation av uppdraget försäkringsinformatör

Kontakta din avdelning så kan de berätta mer om vilken/vilka utbildningar som finns för dig och för ditt uppdrag.

Aktuellt

Nyheter och information för dig med förtroendeuppdrag - eller för dig som är intresserad!

Aktuellt för dig!

Våra etiska regler

Som förtroendevald har du ett väldigt viktigt uppdrag. I foldern etiska regler för Handels har vi ställt samman det som är bra att tänka på i uppdraget som representant för Handels.

Läs mer
Uppdaterad: 4 november 2019