Skype-möten

Ibland kallas ni förtroendevalda till möten med kort varsel, där det är svårt att samla alla fysiskt. Mötena hålls då via Skype.  

Uppdaterad: 6 februari 2020