Bli medlem

Ledighet vid anhörigs sjukdom

Fråga: Har jag rätt att vara hemma för att vara nära mina närmaste när en nära anhörig har en svår sjukdom och troligen avlider inom kort. Jag vill gärna ha ett svar då det är svårt att sköta sitt jobb när jag egentligen vill finnas tillhands och med min anhöriga och släkten. Jag arbetar halvtid på ett lager som har partihandelsavtal.

Svar: Du har rätt till permission i en dag enligt kollektivavtalet, men bara för plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig som du delar bostad med. För nära anhörig, make/sambo, barn, barnbarn och samt svärföräldrar och mor- och farföräldrar, har du även rätt till en dags permission vid den en dag dödsfall, en dag för begravning, en dag för urnnedsättning och nträffar och ytterligare högst två resdagar till begravning om så krävs.

I övrigt finns ingen rätt att vara ledig med betald lön, men väl en lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Men då krävs att just din omedelbara närvaro är absolut nödvändig.

Du kan ansöka om tjänstledigt om du även ansöker om närståendepenning från Försäkringskassan. Under denna period får du då betalt från Försäkringskassan för att kunna vara nära den anörige i livets slutskede.

Alternativet att söka semester finns också.

Uppdaterad: 6 oktober 2016