Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilken rätt har förtroendevalda till ledighet för fackligt?

Vilken rätt har förtroendevalda till ledighet för fackligt?

Fråga: Vad har jag som fackligt förtroendevald rätt till för ledighet när det gäller fackligt arbete på min arbetsplats?

Svar: Förtroendevalda har enligt 6§ Förtroendemannalagen (FML) rätt till den ledighet som behövs för att utföra sitt uppdrag. De aktiviteter som kan omfattas är till exempelvis fackliga kurser, förhandlingar och förberedelse av förhandlingar.

Själva ledigheten får inte ha vara längre än vad som är skäligt och när man pratar om skäligt är det den enskilda arbetsplatsen man tittar på. I samma paragraf kan man läsa att ledigheten inte får medföra betydande hinder för arbetets ”behöriga gång”. Sammantaget menas då att man behöver ta hänsyn till de specifika förhållanden som finns på just den arbetsplatsen och hur ledigheten kan påverka arbetet och företaget. Men, de förtroendevalda får självklart inte hindras från att kunna utföra sina fackliga uppdrag, enligt 3§ FML. Även 7§ Medbestämmandelagen (MBL) skyddar en arbetstagares rätt att få medverka i/verka för den fackliga organisationen.

Hur mycket ledighet som behövs och när den ska förläggas behöver alltså bestämmas genom samråd och överläggning mellan arbetsgivaren och lokala facklig part. Det innebär dock inte att själva rätten till ledighet är en förhandlingsfråga, bara när och var och hur mycket är öppet för diskussion.

Publicerad: 13 juni 2018