Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilken lön har jag som frisör rätt till när jag är på utbildning via arbetet?

Vilken lön har jag som frisör rätt till när jag är på utbildning via arbetet?

Fråga: Vilken lön har jag som frisör rätt till när jag är på utbildning via arbetet?

Svar: Utbildning som erbjuds från arbetsgivaren ska normalt ske på ordinarie arbetstid. Det går att komma överens med arbetsgivaren om utbildning på annan tid.

När utbildningen sker på ordinarie arbetstid får du vanlig lön. Vid slutet av månaden görs som vanligt en jämförelse mot garantilönen. Eftersom ingen provision arbetas in under utbildningsdagen/dagarna är det bara basbelopp som utges för dessa timmar.

För utbildning som ligger utanför ordinarie arbetstid får du mertidsersättning eller övertidsersättning om det är aktuellt. Övertidsersättningen är vanlig lön samt ett 50 % tillägg per timme. Tillägget beräknas på garantilönen för behörig och obehörig frisör samt för elev i nivå 4. För övriga arbetstagare beräknas tillägget på den fasta timlönen.

Vid andra typer av evenemang som ligger utanför ordinarie arbetstid ska frågan om ersättning avtalas i förväg.

Uppdaterad: 30 augusti 2019