Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilka försäkringar gäller på en arbetsplats utan kollektivavtal?

Vilka försäkringar gäller på en arbetsplats utan kollektivavtal?

Fråga: Jag jobbar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Chefen har inte tecknat några försäkringar. Finns det då någon försäkring för mig om det sker en olycka eller skada?

Svar: I denna situation så finns detta och det är försäkringskassan som man vänder sig till:

Kostnader för tandvård

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få ersättning för tandvårdskostnader.

Kostnader för hjälpmedel

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en arbetsskada. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få ersättning för hjälpmedel.

Kostnader för sjukvård utomlands

Som kostnader för sjukvård räknas kostnader för läkarvård, sjukhusvård, sjukgymnastik samt resor till och från läkare och sjukhus.

Övriga kostnader

Läs mer om detta här https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/om-du-har-skadat-dig-i-arbetet/ersattning-for-kostnader-vid-arbetsskada

Uppdaterad: 2 juli 2018