Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilka anställningsvillkor gäller för kollegor som arbetsgivaren får bidrag för på företag med kollektivavtal?

Vad gäller för bidragsanställda på företag med kollektivavtal?

Fråga: Vilka anställningsvillkor gäller för kollegor som arbetsgivaren får bidrag för på företag med kollektivavtal?

Svar: Gruppen anställda med subventionerade anställningar (exempelvis lönebidrag, nystartsjobb och utvecklingsanställning) har de senaste åren ökat kraftigt och det är en utsatt grupp på svensk arbetsmarknad.

Regelverket som dessa bidrag och anställningar omfattas av, är ganska invecklat och det finns många olika varianter. Det är därför extra viktigt att dessa anställningar hanteras med varsamhet och att man frågar lokala ombudsmän en gång extra vid minsta osäkerhet.

När det gäller arbetskamrater som arbetar med någon form av subvention från Arbetsförmedlingen så är de i de allra flesta fall anställda med en helt vanlig anställning. Det avtal om bidrag för anställningen som arbetsgivaren har tecknat med Arbetsförmedlingen ska alltså inte blandas ihop med själva anställningen. Det betyder att den anställde ska få ett anställningskontrakt från arbetsgivaren där anställningsvillkor (t.ex. anställningsform, lön och veckoarbetstid) ska anges. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så ska det tillämpas även för dem med subventionerad anställning.

Det finns dock några punkter som det är bra att som förtroendevald ha koll på:

  • För flera olika subventionerade anställningar (t.ex. lönebidrag och trygghetsanställning) är arbetsgivaren skyldig att ta särskild hänsyn till personliga omständigheter för den anställde. Det bidrag arbetsgivaren får är delvis tänkt att ersätta arbetsgivaren för de extra kostnader detta kan medföra för företaget.
  • För vissa subventionerade anställningar (som t.ex.introduktionsjobb och utvecklingsanställning) gäller inte Lagen om anställningsskydd. Arbetar man på företag utan kollektivavtal har man därför i dessa specifika subventionerade anställningarna inte ett normalt anställningsskydd- Men det kan finnas i det enskilda anställningskontraktet.
  • Även när inte LAS gäller så kan kollektivavtalets regler om provanställningar, tidsbegränsade anställningar, anställningsbevis, uppsägningstider och så vidare gälla. Stäm gärna av med rådgivarna på Handels Direkt.
Uppdaterad: 30 augusti 2019