Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilka anställningsvillkor gäller för frisörer under utbildning?

Vilka anställningsvillkor gäller för frisörer under utbildning?

Fråga: Vilka anställningsvillkor gäller för frisörer under utbildning?

Svar: För trainee och färdigutbildning träffas en särskild utbildningsanställning på visstid. Visstid gäller tills arbetstagaren är klar med nivå 4.

Enligt kollektivavtalet kan anställningen avslutas i förtid med två veckors uppsägningstid i nivå 1-3 från både arbetsgivarens och arbetstagarens sida. I nivå 4 kan arbetstagaren avsluta anställningen i förtid med två veckors uppsägningstid. Men har bara rätt att avsluta anställningen i förtid om det skulle bli arbetsbrist. I sådana fall gäller reglerna enligt lagen om anställningsskydd.

Den som har en utbildningsanställning har rätt till anställningsavtal som reglerar anställningsvillkor som lön och anställningsgrad. Anställningsgraden ska vara 40 timmar helgfri vecka, men det går att träffa en individuell överenskommelse om annat.  Som lägst får anställningsgraden vara 20 timmar helgfri vecka.

I vissa fall kan dispens beviljas för ännu färre timmar. Dispensen utfärdas av frisörföretagarnas och handels samarbetsnämnd och beviljas enbart om frisören har utbildningsanställning om minst 20 timmar per helgfri vecka på en annan salong.

Lönen för nivå 1–3 utgörs av en fast månadslön. Lönen för nivå 4 utgörs av basbelopp, provision och garantilön vilket regleras i utbildningsavtalet § 3.

Anställningen avslutas när frisören klarat av sina timmar i nivå 4 och är klar att avlägga gesällprov. Om frisören inte skulle klara gesällprovet kan hen komma överens med arbetsgivaren om att förlänga utbildningsanställningen upp till 3 månader eller till nästa provtillfälle.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan därefter träffa nytt avtal om anställning. Det kan vara en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, beroende på hur behovet ser ut. När frisören har klarat gesällprovet ska lönen bestämmas enligt tabell för behörig frisör.

Publicerad: 12 december 2019