Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad ska jag tänka på när det varit rån och hot i butiken?

Vad ska jag tänka på när det varit rån och hot i butiken?

Fråga: Vad ska jag som förtroendevald tänka på när det varit rån och hot i butiken?

Svar: Gör en risk- och konsekvensanalys för att så långt det går ”bygga bort” möjliga situationer, exempel att man aldrig ska vara själv vid stängning. Det kan även vara så att man under en period anlitar en bevakningsfirma. Risk och konsekvensanalysen ska arbetsgivaren och skyddsombudet göra tillsammans.

Dessutom ska man göra en åtgärdsplan så alla anställda vet hur de ska agera och att kan känna sig trygga med de föreskrifter ni kommer fram till. I detta dokument ska man även skriva in hur och vilket stöd de som inte var direkt närvarande men ändå är skrämda och rädda ska få.

Arbetsgivaren måste var lyhörd i dessa situationer, det kan till och med vara så att reaktionen kommer dagar och eller veckor efter händelsen.

Hos Arbetsmiljöverket och Prevent finns det information och mallar för riskbedömningar och annat bra att tänka på.

Alla som var närvarande vid tillfället av rånet ska göra en arbetsskadeanmälan till AFA. Det är inte bara fysiska skador som ska anmälas utan även psykiska skador, som kan leda till sjukskrivningar längre fram.

I kollektivavtalet finns en försäkring, Kris och Trauma försäkring, där det är skrivet att alla berörda på arbetsplatsen har rätt till detta.

Läs mer om rån, hot och våld här.

Här kan du också läsa mer:

Om man som skyddsombud eller arbetsgivare vill ha hjälp i dessa frågor  kan man höra av sig till Handels Direkt på tfn 0771 666 444. Då finns möjlighet att RSO (regionalt skyddsombud) kan komma ut.

Uppdaterad: 7 mars 2018