Bli medlem

Vad säger hyvlingsdomen i AD?

Fråga: Vad säger hyvlingdomen i AD?

Svar: En dom i Arbetsdomstolen ”AD2016 69 – Hyvlingsdomen” slår fast att det bara är själva anställningen som omfattas av ”Lagen om anställningsskydd ”(LAS), inte arbetstidsmåttet.

Enligt kollektivavtalen för Detaljhandel – Svensk Handel, Butikspersonal – KFO och Stormarknadspersonal – KFO så har man rätt till omställningstid vid sänkt sysselsättningsgrad.

Omställningstiden är lika lång som den uppsägningstid som skulle ha tillämpats om  arbetstagaren istället skulle ha sagts upp när omställningstiden inleddes.

Omställningstiden innebär oförändrad lön och anställningsförmåner och inleds när arbetstagaren accepterat erbjudandet om anställning med lägre sysselsättningsgrad.

Den nya lägre sysselsättningsgraden ska börja tillämpas när omställningstiden löpt ut, om inte överenskommelse om annat träffats lokalt eller individuellt.

Har man inte det här skyddet i sitt kollektivavtal så har arbetsgivaren rätt att efter MBL omgående sänka sysselsättningsgraden utan omställningstid. Det kan innebära att den ena dagen är du heltidsanställd men nästa endast deltidsanställd.

 

Uppdaterad: 2 oktober 2017