Bli medlem

Vad menas med betald och obetald facklig tid?

Fråga: Vad menas med betald och obetald facklig tid?

Svar: Vad som är betald eller obetald facklig tid kan bero till stor del på schemaläggning och arbetsgivarens möjlighet att kunna avvara den förtroendevalda under hens arbetspass. Detta regleras i förtroendemannalagen (FML) §6 & §7.

Till exempel, om personen med förtroendeuppdrag är inbokad på en utbildning som krävs för att hen ska kunna utföra sitt uppdrag och den här utbildningen infaller under dagar då hen är schemalagd att arbeta – då ska den förtroendevalda få ledigt från jobbet och betalt som om hen hade arbetat.

Om utbildningen istället infaller på en dag den förtroendevaldas fridag behöver arbetsgivaren inte betala ut lön för tiden. I största möjliga mån bör dock tiden för fackliga utbildningar förläggas under schemalagd arbetstid. Om det inte går, se över möjligheten att byta pass med en kollega eller att fridagen schemaläggs en annan dag i veckan.

Förtroendevald som vill deltaga i utbildning, vilken till väsentlig del avser fackliga studier eller facklig verksamhet – regleras i studieledighetslagen § 3.

Förtroendevalda som har förhandlingsmandat på arbetsplatsen behöver ges tid för att kunna förbereda och utföra eventuella förhandlingar. Både förberedelsen och den faktiska förhandlingen är alltid betald tid.

I 7§ Förtroendemannalagen hittar vi att om arbetsgivaren inte kan avvara den förtroendevalda under ordinarie arbetstid, till exempel om ett fackligt möte eller en förhandling skulle inträffa på en ledig dag, får den förtroendevalda lön för tiden som om hen hade arbetat. 

I alla ovanstående fall ingår all lön och alla anställningsförmåner som normalt hade ingått i arbetspasset, då kan det exempelvis handla om OB - ersättning.

Publicerad: 8 mars 2019